ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง เข้าเฝ้าฯ รับโล่พระราชทาน

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างครั้งที่ 2 ในปี 2561

ชาวนาเข้าเฝ้าถวายข้าวสาร

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ชาวนาเขตหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และภรรยานางใกล้รุ่ง สังข์วรรณะ เข้าเฝ้าฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แสตมป์ หนึ่งศตวรรษการพัฒนาข้าวไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของสถานีวิจัยข้าวแห่งแรกของไทยซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2459 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)