ยุทธศาสตร์ข้าวไทย หนุนทำตลาด 7 สายพันธุ์

ภาพรวมการส่งออกไทยในช่วงครึ่งปีแรกที่หดตัว 32% จนทำให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยปรับลดคาดการณ์การส่งออกข้าวในปี 2563 จาก 7.5 เหลือ 6.5 ล้านตันซึ่งจะถือเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 20 ปี สร้างแรงกดดัน “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องขับเคลื่อนการทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อกู้วิกฤตอุตสาหกรรมข้าวไทยครั้งนี้

โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ให้กำลังใจผู้ประกอบการและ Startup ไทยที่มีนวัตกรรมด้วยการเดินชมบูธผลงานนวัตกรรมและซื้อสินค้านวัตกรรมในราคาพิเศษภายในงาน เริ่มช็อปจุใจได้ทั้งวัน 9.00 – 17.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 17 กันยายน 2563

แสตมป์ หนึ่งศตวรรษการพัฒนาข้าวไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของสถานีวิจัยข้าวแห่งแรกของไทยซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2459 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)