เมนูอาหารข้าว

คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมาเนิ่นนานแล้ว จนคนไทยใช้คำว่า “กินข้าว” แทน “กินอาหาร” และเรียกอาหารที่รับประทานร่วมกับข้าวว่า “กับข้าว”  นอกจากนี้ข้าวยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในพิธีกรรมต่างๆ  คนไทยนิยมอวยพรด้วยการโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในงานบุญประเพณีต่างๆ จะต้องมีขนมที่ทำจากข้าวที่เรียกรวมๆ กันว่า “ขนมข้าวต้ม” ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้