การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำปี 2563

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2562 และกำหนดแผนงานมูลนิธิฯ ในปี 2563 – 2564

ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง เข้าเฝ้าฯ รับโล่พระราชทาน

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างครั้งที่ 2 ในปี 2561

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

พิธีเปิดค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง

ดร. ขวัญใจ  โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายกองเอก  เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช    ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง  ปี 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธาน และมีอนุชนเข้าค่ายข้าว จำนวน 20 คนร่วมด้วย

ชาวนาเข้าเฝ้าถวายข้าวสาร

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ชาวนาเขตหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และภรรยานางใกล้รุ่ง สังข์วรรณะ เข้าเฝ้าฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี