พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

พิธีเปิดค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง

ดร. ขวัญใจ  โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายกองเอก  เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช    ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง  ปี 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธาน และมีอนุชนเข้าค่ายข้าว จำนวน 20 คนร่วมด้วย