บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต”

บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิตประกอบด้วยภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี ข้าวคือชีวิตชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มีทั้งสิ้น 3 ชุด ตามระดับอายุของผู้วาดภาพคือ 6-11 ปี 12-14 ปี และ 15-17 ปี แต่ละชุดประกอบด้วยบัตรอวยพร 14 ใบ (แบบพับ ขนาด 10×15 ซม.) พร้อมซอง

 

 

 

รายได้สมทบกองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์