บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต”

ขอเชิญท่านส่งความสุขและกำลังใจให้กันและกันด้วย บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต” ประกอบด้วยภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี “ข้าวคือชีวิต” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีทั้งสิ้น 3 ชุด ตามระดับอายุของผู้วาดภาพ: 6-11 ปี 12-14 ปี และ 15-17 ปี แต่ละชุดประกอบด้วยบัตรอวยพร 14 ใบ (แบบพับ ขนาด 10×15 ซม. พร้อมซอง)

รายละเอียดบัตรอเนกประสงค์

 

บัตรอวยพรนี้ เป็นภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี ข้าวคือชีวิต เป็นโครงการที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ซี.พี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ข้าว จำกัด เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กไทย มีโอกาสและส่งเสริมให้เด็กไทยมีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับระลึกถึง ความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย

บัตรอวยพร 14 ใบ
แบบพับ ขนาด 10×15 ซม. พร้อมซอง

จำหน่ายชุดละ 25 บาท (เดิม 35 บาท)
หรือ 5 ชุด 100 บาท  (ไม่รวมค่าจัดส่ง)