บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต”

บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิตประกอบด้วยภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี ข้าวคือชีวิตชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มีทั้งสิ้น 3 ชุด ตามระดับอายุของผู้วาดภาพคือ 6-11 ปี 12-14 ปี และ 15-17 ปี แต่ละชุดประกอบด้วยบัตรอวยพร 14 ใบ (แบบพับ ขนาด 10×15 ซม.) พร้อมซอง

ชุดที่ 1 ระดับอายุ 6 – 11 ปี

 
ชุดที่ 2 ระดับอายุ 12 – 14 ปี

 
ชุดที่ 3 ระดับอายุ 15 – 17 ปี

รายได้สมทบกองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์