ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”

ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน” เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยทุกรุ่นอายุ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า ซีดีประกอบ ด้วยเพลงที่เกี่ยวกับข้าวและวิถีชีวิตชาวนา แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) มีทั้งสิ้น 12 เพลงดังนี้