วิถีชีวิตของคนกับข้าว

ชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับข้าวในเกือบทุกมิติ ตั้งแต่เด็กไปจนแก่

ภาพโดย พิชัย เชี่ยวชาญปฏิบัติ

ภาพโดย ชูศักดิ์ อุทัยภานุมาศ

ภาพโดย ชูศักดิ์ อุทัยภานุมาศ

ภาพโดย ฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์

ภาพโดย ดาวี ไชยคีรี

ภาพโดย แมนสรวง คำโสภา

ภาพโดย ศิริรัตน์ บุญสมญา