จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

4. ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง

ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน “นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมประกวดภาพจิตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย” 6-27 ธันวาคม 2556  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า มีทั้งสิ้น 75 ผลงาน

ปฏิเวธ เสาว์คง
“ข้าวคือชีวิต”
สีน้ำมันผ้าใบ

ณรงค์ชัย สิทธิวัฒนาพร
“ข้าวคือชีวิต”
สีอะครีลิก

สำราญ มณีรัตน์
“ขวัญข้าวใต้ร่มพระบารมี ๑”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

สำราญ มณีรัตน์
“ขวัญข้าวใต้ร่มพระบารมี ๒”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม
“ขวัญไทย – ชนบทไทย ด้วยรักและผูกพัน”
สีน้ำมัน

จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
“เกี่ยว…เก็บ”
สีอะครีลิก

ไปรยา เกตุกูล
“วิถีแห่งข้าว”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

ไปรยา เกตุกูล
“วิถีแห่งข้าว”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

สมบูรณ์ สูงขาว
“ร่มเย็น – เป็นสุข”
สีอะครีลิก

สมบูรณ์ สูงขาว
“ความจริงใจความฝัน”
สีอะครีลิก

ทรงวุฒิ ขาววิเศษ
“อุดม สมบูรณ์”
สีอะครีลิก

สิขเรศ ศิริไพบูรณ์
“อิ่มสุข”
สีอะครีลิก, ดินสอดำ, ปิดทองคำเปลว

เคโช โกมาลา
“วิถี (ชาวนา) ๒”
เทคนิคผสม

สมบูรณ์ สูงขาว
“วิถี (ชาวนา) ๑”
เทคนิคผสม

จรสัน แพงพุด
“สานสายใยสานลมหายใจแห่งชีวิต ๒”
จิตรกรรมผสม

ศิลปะชัย ชูจันทร์
“ปลายฝนต้นหนาว”
สีอะครีลิก

นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
“นิทานของหมู่ (พระแม่โพสพ) ๑”
สีอะครีลิก

นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
“นิทานของหมู่ (พระแม่โพสพ) ๑”
สีฝุ่น

สนั่น ศรีดวงดี
“ขวัญข้าว ชาวนาไทย”
สีน้ำมัน

อ๊อด ศรีสมัย
“พลังของในหลวงกับการพัฒนาข้าวไทย”
สีน้ำมันผ้าใบ

วาสนา สีสัง
“สุขสมดุล สมบูรณ์สุข”
สีอะครีลิก

นิติพล เลาย้าง
“ฤดูเก็บเกี่ยว”
หมึกจีนดินบนกระดาษสา

วราพร สกุลปัญญาโชติ
“สุขใต้ร่มพระบารมี”
สีน้ำมัน

ไสว แสงสว่าง
“ข้าวพระเจ้าอยู่หัว”
สีน้ำมัน

ชวลิต ชูศรี
“พอเพียง #๓”
สีน้ำมัน

ชวลิต ชูศรี
“พอเพียง #๒”
สีน้ำมัน

ณัฐวุฒิ พวงที
“รอยรวง”
สีน้ำมัน

สกล เต่ากล่ำ
“จากรากหญ้าสู่รวงทอง”
สีน้ำมันบนผ้าใบ

ธีระวัฒน์ ราชบุญศึก
“ฤดูหลังเก็บเกี่ยว”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

ชินตะวัน บรรโล
“จินตภาพพรรณข้าวไทย”
เกรยองบนแผ่นโฟมยาง

ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฏ์
“ทุ่งรวงทอง”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

ไชยยา วรรณเลิศ
“สีสันและบรรยากาศแห่งท้องนาไทย”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

วิเชียร มีนิ่ม
“ในยุ้งข้าว”
สีอะครีลิก

พิบูลย์ คลังเวียนนา
“แผ่นดินพ่อมีข้าวพันธุ์ดีดี”
สีน้ำมัน

ชวลิต ชูศรี
“พอเพียง #๒”
สีน้ำมัน

อภิสิทธิ์ คิดสันเทียะ
“ทอ – ข้าว”
สีน้ำมันบนผ้าใบ

จรัญ บุญประเดิม
“ในหลวงกับข้าวไทย”
สื่อผสม

วราวัจน์ พิมพิสัย
“แม่เอ๋ย แม่โพสพ”
สีน้ำมัน

ภาสกร แสงสว่าง
“ข้าวทิพย์”
จิตรกรรม (ผสม)

สุชาติ แซ่ลี่
“เปรียบเธอคือเมล็ดพันธุ์แห่งความสมบูรณ์”
สีอะครีลิก

รัชชา ธารายศ
“ตะวันรุ่งที่คุ้งตะโหนด”
สีอะครีลิก

วราพร สกุลปัญญาโชติ
“ความหวัง ความศรัทธรา”
สีน้ำมัน

สุรชัย พิกุลแก้ว
“พระพุทธบาทชาวนา ๑”
สายรดน้ำ

ภูวดล ศรีแก้ว
“ขวัญข้าว”
สีฝุ่น สีอะครีลิก

สกล มาลี
“บุญ (คุณ) ข้าว ๑”
สีอะครีลิกบนพื้นดินสอพอง

วุฒิพงค์ คำมูล
“รักพ่อพอเพียง”
ปากกาสีบนผ้าใบ

เฉลิม พิมพ์ทอง
“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”
สีน้ำมัน

เฉลิม พิมพ์ทอง
“แม่สั่ง ย่าสอน”
สีน้ำมัน

อดิชาติ เต็งวัฒนโชติ
“วีถีแห่งข้าว”
จิตรกรรมสื่อผสม

ฉกาจ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง
“สีข้าว”
สื่อผสม

อนุชิต ภาสะลักษณ์
“ทุ่งรวงทอง”
สีน้ำมันบนผ้าใบ

ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
“ท้องทุ่ง ๑”
สีน้ำมัน

พงษ์ลดา สังข์ฉิม
“มหัศจรรย์ข้าวของพ่อ”
สื่อผสม

วรัญญู ช่างประดิษฐ์
“พระแม่โพสพ “
จิตรกรรมผสมบนพื้นดินสอพอง

ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล
“จินตภาพและความบันดาลใจจากข้าว “
สีน้ำมันบนผ้าใบ

สุภชัย นาทีชัยชนะ
“วิถีชิวิตจากข้าว “
สีอะครีลิก

ปิยะวรรณ แซ๋จึง
“อาหารเดิม “
ปะติด (สื่อผสม)

พัชริสา สุวรรณรัตน์
“สีสันท้องทุ่ง”
เย็บปัก

กฤษดา กันทะลัก
“สายฝน “
สีอะครีลิก

วรเชษฐ พรหมหนู
“อู่ข้าวอู่น้ำ “
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

วัณนา อยู่คง
“ทุ่งรวงทองกับกาลเวลา”
สีอะครีลิก

รัศมี ศาลางาม
“สุขใจในนาข้าว”
จิตรกรรมผสม

ศิลป์ชัย ชัยโคตร
“ข้าวของแผ่นดิน”
คอหลาด

สิริทัต เตชะพะโลกุล
“ชาวนากับงูเห่า”
ผสม

เกวรินทร์ พันทวี
“จิตวิญญาณพื้นถิ่นอิสาน “สู่ขวัญข้าว””
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
“ลมหายใจของฤดูกาล ๑ “
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

สันติ สิงห์สุ
“ชุ่มฉ่ำด้วยพระอัจฉริยะ”
สีอะครีลิก

ฤทธิชัย ทองสา
“ความสุขของชาวนา #๒”
สีน้ำมันบนผ้าใบ

ธวัชชัย คำนนท์ใส
“วิถีชนบท ๑”
สีอะครีลิกบนผ้าใบ

บุญเสริม วัฒนกิจ
“เกี่ยวสามัคคี”
สีน้ำมันบนผ้าใบ

เรวุฒิ เบ็ญระเหม
“ผู้ให้กำเนิด”
สีอะครีลิก

ไกรสร ประเสริฐ
“ทุ่งสีทอง #๑”
สีอะครีลิกแม่พิมพ์โลหะกัดกรด

สาโรจน์ ฟักเขียว
“ข้าว ๓ เมล็ด”
สื่อผสม เปลือกหอย ปิดทอง

ปรีชา ราชวงศ์
“ข้าวกล้าแห่งความหวัง ๓”
สีอะครีลิก

สุรเดช ศรีวิเศษ
“ข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี”
สีอะครีลิกทองคำเปลว