โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ให้กำลังใจผู้ประกอบการและ Startup ไทยที่มีนวัตกรรมด้วยการเดินชมบูธผลงานนวัตกรรมและซื้อสินค้านวัตกรรมในราคาพิเศษภายในงาน เริ่มช็อปจุใจได้ทั้งวัน 9.00 – 17.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 17 กันยายน 2563