เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ

เข็มกลัดปักเสื้อหรือเนคไท ออกแบบเป็นเมล็ดข้าวได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เชิญมงกุฏประดับเหนือเมล็ดข้าว

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติฯ ทำด้วยเงินชุบทองคำขาว ผู้สนใจสามารถสั่งเข็มบรรจุใน “กล่องหนังสือ” ที่รวบรวมพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือสั่งเข็มบรรจุใน “กล่องผ้าไหม” หลากสี

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติควรค่าแก่การมีไว้ครอบครอง หรือเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าสำหรับมอบให้บุคคลที่ท่านรักและเคารพในโอกาศพิเศษ