วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”  

สารคดีชุดข้าวของพ่อ นำเสนอเรื่องข้าวไทย ผ่านภาพวิดีทัศน์ จำนวน 20 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เป็นอีกหนึ่งสื่อที่ให้ความรู้เรื่องข้าวที่ให้ประโยชน์ แก่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป