:: เครื่องประดับ "เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ" ::

เครื่องประดับ “เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ”
เป็นเข็มกลัดปักเสื้อ หรือเนคไท ออกแบบเป็นเมล็ดข้าวทองคำ และเมล็ดข้าวเงินชุบทองคำขาว
โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎประดับเหนือเมล็ดข้าว
เมล็ดข้าวทองคำบรรจุในกล่องหนังสือที่รวบรวมพระราชดำรัส
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาไทย
เมล็ดข้าวเงินชุบทองคำขาวบรรจุในกล่องผ้าไหมหลากสี

เครื่องประดับเมล็ดข้าวนี้ ควรค่าแก่การมีไว้ครอบครอง หรือเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าสำหรับมอบให้บุคคลที่ท่านรัก


เมล็ดข้าวทองคำ(พร้อมกล่องหนังสือ) 15,000 บาท

(งดจำหน่ายเข็มทองชั่วคราว)
เมล็ดข้าวเงินชุบทองคำขาว (พร้อมกล่องไหม) 1,600 บาท

เมล็ดข้าวเงินชุบทองคำขาว(พร้อมกล่องหนังสือ) 1,800 บาท


รายได้นำเข้าสมทบกองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621