งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

    ข้าวจานสวย

การแปลงสีสันของข้าวให้น่ารับประทานถือเป็นศิลปะในการประกอบอาหารให้ดูน่ารับประทาน ทั้งรูปแบบ กลิ่นหอม สีสันสวยงาม การจัดแต่งอาหาร ตลอดจนการเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสม การหุงข้าวกับสมุนไพรของไทย เช่น ดอกอัญชัน ใบเตย ขมิ้น หรือ หุงกับชอคโกแลต ก็เป็นทางเลือกในการแปลงข้าวให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น

:: สูตรเด็ดอาหารข้าวจานสวย ::

สลัดข้าว

ข้าวสลับสี
 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.