งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

    อาหารว่าง
ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว สามารถนำมาดัดแปลงเป็นของว่างหรืออาหารกินเล่นให้เลือกมากมายหลายชนิด มีทั้งอาหารคาวค่อนข้างหนักและอาหารค่อนข้างเบา รับประทานง่าย ทั้งแบบไทยและประยุกต์ เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย และไม่ใช่เฉพาะอาหารที่จะรับประทานในครอบครัวเท่านั้น หากมีงานสังสรรค์ก็ดัดแปลงใช้ได้ เพราะทำง่าย สะดวก ไม่สิ้นเปลืองมาก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย และหากจัดควบคู่กับน้ำผักและน้ำผลไม้ จะยิ่งได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้น

:: สูตรเด็ดอาหารว่าง ::

ข้าวตัวเม่น

ข้าวกุ้งม้วน
 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.