หมวดสถิติ/ข้อมูล 
 
  ชื่อเรื่อง การผลิตข้าวของเกษตรกร (ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้แต่ง สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2543
   
  ชื่อเรื่อง ราคาภายในและส่งออก พ.ศ. 2510-2511
ผู้แต่ง  
พิมพลักษณ์ พระนคร : องค์การหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2511