Thai Rice Foundation under Royal Patronage มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ThaiRice.Org : มูลนิธิข้าวไทย
 

ข่าวข้าว
ต้องการอ่านข่าวข้าว คลิกที่ Banner ด้านบน จากนั้นใช้ข้อมูลดั่งนี้
Username: thairice2017
Password: thairice9427620

รับโค้ด Banner
เข้าค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562

รับโค้ด Banner
โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562

กรมการข้าว


 


องค์ความรู้เรื่องข้าว

 Free Site Counters
Free Site Counters


ค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562


สมัคร ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง 2560
โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2

<< กฎเกณฑ์การสมัคร >> 
<< ประกาศผลการคัดเลือก >>

การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561

สมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทย
รายงานการประชุมสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทย ครั้งที่ 3

<< กำหนดการประชุม >>
<< รายงานการประชุมฯ >>
<< ข้าวไทยในตลาดการค้าโลกและความท้าทาย >>


เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ
โครงการประกวดเรียงความ
"เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"


<< กฎเกณฑ์การสมัคร >> 
<< ประกาศผู้ได้รับรางวัล/บทเรียงความที่ได้รับรางวัล >>

The Colors of ASEAN Rice Culture Book
สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน
The Colors of ASEAN Rice Culture
168 หน้า 258 ภาพ

ราคาพิเศษร่วมเฉลิมฉลองวันข้าวและชาวนา
5 มิ.ย. 2562
เล่มละ 399 บาท

<< ดูรายละเอียด >>  << ใบสั่งซื้อ >>

.............................................................................................................................................................................

ร่วมเทิดทูลพระคุณข้าว กับของขวัญล้ำค่า
ที่คู่ควรแก่การเป็นเจ้าของ หรือเป็นของขวัญแก่คนที่คุณรัก

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ
เข็มกลัดปักเสื้อ หรือเนคไท
ออกแบบเป็นเมล็ดข้าวเงินชุบทองคำขาว โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประดับเหนือเมล็ดข้าว
หนังสือข้าว

1. สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน (168 p.)
2. 84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ (196 p.)
3. ข้าวของเรา (109 p.)
4. ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ (92 p.)

ของขวัญข้าว
...ส่งความสุขให้คนที่คุณรักด้วย
ผลิตภัณฑ์ของขวัญข้าวของมูลนิธิฯ....

ดูรายละเอียด
วีดิทัศน์ชุด “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”
รวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวหลากหลายอย่าง
ทั้งการผลิตข้าว พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
และข้าวเป็นอาหาร

ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียดซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”
ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”
เป็นการรวบรวมบท 12 เพลง
เกี่ยวกับข้าว และชาวนา
และวิถีชีวิตชาวนา
ที่แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล
(แอ๊ด คาราบาว)
ดูรายละเอียด
.............................................................................................................................................................................

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626  แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org
Copyright © 2006 All rights reserved by Thai Rice Foundation under Royal Patronage.