จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

1. ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(สีน้ำมัน ภาพคัดลอกจากฝีพระหัตถ์)

“ชาวนา”
สีน้ำมัน
ภาพคัดลอกจากภาพฝีพระหัตถ์

“วิวอำเภอนาแก นครพนม”
สีน้ำมัน
ภาพคัดลอกจากภาพฝีพระหัตถ์

“สาวน้อยในไร่อ้อย”
สีน้ำมัน
ภาพคัดลอกจากภาพฝีพระหัตถ์