:: เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ ::

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ
    เข็มกลัดปักเสื้อหรือเนคไท ออกแบบเป็นเมล็ดข้าวโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประดับเหนือเมล็ดข้าว เมล็ดข้าวขวัญฯ ทำด้วยเงินชุบทองคำขาว ผู้สนใจสามารถสั่งเข็มบรรจุใน “กล่องหนังสือ” ที่รวบรวมพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาไทย หรือบรรจุใน “กล่องผ้าไหม” หลากสี
    เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติควรค่าแก่การมีไว้ครอบครอง หรือเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าสำหรับมอบให้บุคคลที่ท่านรักและเคารพในโอกาสพิเศษ

เมล็ดข้าวขวัญฯ ในกล่องผ้าไหม (1,600 บาท)

เมล็ดข้าวขวัญฯ ในกล่องหนังสือ (1,800 บาท)


รายได้นำเข้าสมทบกองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621

E-mail: ricefoundthailand@yahoo.com