:: บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต” และการ์ดอวยพร “ข้าวของพ่อ” ::

บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี 2558 นี้ มูลนิธิฯ เสนอลดราคาพิเศษ ตลอดปี 2558!!!

บัตรเอนกประสงค์ "ข้าวคือชีวิต"
           ขอเชิญท่านส่งความสุขและกำลังใจให้กันและกันด้วย บัตรอเนกประสงค์ "ข้าวคือชีวิต" ประกอบด้วยภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี "ข้าวคือชีวิต" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีทั้งสิ้น 3 ชุด ตามระดับอายุของผู้วาดภาพ: 6-11 ปี 12-14 ปี และ 15-17 ปี แต่ละชุดประกอบด้วยบัตรอวยพร 14 ใบ (แบบพับ ขนาด 10x15 ซม. พร้อมซอง)จำหน่ายชุดละ 25 บาท (เดิม 35 บาท) หรือ 5 ชุด 100 บาท
(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Download ใบสั่งซื้อ

การ์ดอวยพร “ข้าวของพ่อ”
ขอเชิญส่งความสุขให้กันและกันด้วย การ์ดอวยพร “ข้าวของพ่อ” ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ ข้าวของพ่อฉบับย่อ 1 เล่ม และบัตรอวยพรภาพในหลวง 3 แบบ (พร้อมซอง)จำหน่ายชุดละ 15.- บาท (เดิม 25 บาท) หรือชุดละ 10บาท หากสั่ง 5 ชุดขึ้นไป
(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Download ใบสั่งซื้อ

รายได้สมทบ กองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-7620, 0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621