:: วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ” ::

จำหน่ายแผ่นละ 35 บาท (หรือ 3 แผ่น 100 บาท)
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ” ประกอบด้วยข้อมูลเรื่องข้าว ในหัวข้อดังนี้

1.ธัญญาหารของแผ่นดิน
2.อาหารแห่งอารยะ
3.ข้าวแดงแกงร้อน
4.ชุ่มลิ้นชื่นคอ
5.คุณวิเศษของข้าว
6.วัฒนธรรมข้าวไทย
7.ขวัญชีวิตชาวนาไทย
8.พิธีกรรมข้าว วิถีชาวนา
9.เกิดมาจากข้าว
10.เกษตรบดี
11.อู่ข้าวอู่น้ำ
12.ข้าวของแผ่นดิน
13.เกียรติแห่งชาวนา
14.ชาตะกรรมชาวนาไทย
15.ทุกข์ของแผ่นดิน
16.ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน
17.หนทางสู่ความยั่งยืน
18.เมื่อควายกลับมาไถนา
19.สร้างความเข้มแข็งสู่ชาวนาไทย
20.ข้าว...หัวใจของแผ่นดินไทย


รายได้นำเข้าสมทบ กองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Downloadใบสั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ทเติมได้ที่
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621