:: ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน” ::

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี 2558 นี้ มูลนิธิฯ เสนอลดราคาพิเศษ จากราคาเดิมแผ่นละ 75 บาท เหลือเพียง แผ่นละ 25 บาท หรือซื้อ 5 แผ่น 100 บาท 10 แผ่น 160 บาท ตลอดปี 2558 !!!
    ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน” เหมาะมอบเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า และมีประโยชน์แก่ผู้รับมากมาย ประกอบด้วยเพลงที่เกี่ยวกับข้าวและวิถีชีวิตชาวนา แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล(แอ๊ด คาราบาว) ทั้งสิ้น 12 เพลง :

1.สงสารชาวนา
2.ควายไทย
3.มรดกข้าวไทย
4.พ่อ
5.คนทำนา
6.อเมริโกย
7.เมล็ดข้าวสีทอง
8.บรรพบุรุษชาวนา
9.พออยู่พอกิน
10.ควายกว่า
11.ไอ้ทุยแถลงการณ์
12.ข้าวทองผองไทย


ราคาปกติ 75 บาท
ลดราคาพิเศษเหลือ แผ่นละ 25บาท
หรือซื้อ 5 แผ่น 100 บาท 10 แผ่น 160 บาท
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)


รายได้นำเข้าสมทบ กองทุนพระราชทาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Download ใบสั่งซื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่ทเติมได้ที่
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621