งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

รวบรวมเว็บที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวที่น่าสนใจ

ในประเทศ

ต่างประเทศ
   

หน่วยงานราชการ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

โรงสีข้าว

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
บริษัท สุรินทร์ทิพย์ ไรซ์ มิลล์จำกัด
โรงสีข้าวไทย

ผู้ส่งออกข้าว

Ponglarp Co., Ltd.,
Thai Hua (2511) Co.,Ltd.
Unigrain Co., Ltd.
Universal Rice Co., Ltd.
Vudhichai Produce Co., Ltd.
บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
CPThairice

แปรรูปอาหารข้าว

J.M. food Industry Co., Ltd.
Namchow (Thailand) Co., Ltd.
Thai Better Foods Co., Ltd.
Thai Flour Industry Co., Ltd.
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
คุณเพิ่ม
ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยีข้าวและเครื่องมือ

กลุ่มเกษตรพัฒนา

อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ไทยฟาร์มโซน
ข้าวหอมมะลิไทย
thairiceforlife.com

International Organizations

www.irri.org
www.asiarice.org
www.africarice.org
www.fao.org/rice2004
ricelib.irri.cgiar.org
www.knowledgebank.irri.org
www.wildrice.org
www.riceweb.org
www.ricepedia.org

Australia

www.csiro.au
www.sunrice.com.au
www.coprice.com.au
www.rirdc.gov.au
www.rga.org.au
www.ricecrc.org
Rice Bowl Tales

 

Japan

rgp.dna.affrc.go.jp
rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP

Latin America

www.arroz.com.gt

United Kingdom

www.riceassociation.org.uk
Rice Bowl Tales

USA

www.oryza.com
www.usarice.com
www.usriceproducers.com
www.calrice.org
msucares.com/crops/rice
beaumont.tamu.edu
www.riceromp.com
www.ricejournal.com

 

 


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.