ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”

ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน” เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยทุกรุ่นอายุ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า ซีดีประกอบ ด้วยเพลงที่เกี่ยวกับข้าวและวิถีชีวิตชาวนา แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) มีทั้งสิ้น 12 เพลงดังนี้ <<หนังสือข้าว บัตรอเนกประสงค์ ข้าวคือชีวิต>>

บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต”

บัตรอเนกประสงค์ “ข้าวคือชีวิต” ประกอบด้วยภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี “ข้าวคือชีวิต” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มีทั้งสิ้น 3 ชุด ตามระดับอายุของผู้วาดภาพคือ 6-11 ปี 12-14 ปี และ 15-17 ปี แต่ละชุดประกอบด้วยบัตรอวยพร 14 ใบ (แบบพับ ขนาด 10×15 ซม.) พร้อมซอง

หนังสือข้าว

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์หนังสือข้าวขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่น่ารู้ในเรื่องต่างๆ ของข้าวแก่สาธารณชน จัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา สามารถใช้เป็นของขวัญแก่ผู้ใหญ่ ญาติมิตรและเพื่อนฝูงในโอกาศพิเศษต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หนังสือ “สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน” ข้าวกับประชาคมอาเซียนมีความผูกพันกันสูงมาก ข้าวอยู่คู่กับภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากข้าวจะได้พิสูจน์ภูมิปัญญาของชาวนาอาเซียนในการสร้างนาข้าวให้เป็นภูมิทัศน์อันงดงามด้วยเครื่องมือเครื่องใช้และกระบวนการอันชาญฉลาดแล้ว ข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวนาอาเซียนรังสรรค์ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะและอาหารซึ่งรวมเรียกว่า “วัฒนธรรมข้าว” อันหลากหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านทำความรู้จักกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประชาคมอาเซียนผ่านภาพถ่ายคัดสรรมาจากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติและมาจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในประเทศอาเซียน หนังสือขนาด 23.0 x 27.5 เซนติเมตร หนา 168 หน้า 259 ภาพพิมพ์สีอย่างสวยงามทั้งเล่มบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราคาพิเศษเล่มละ 399 บาท   หนังสือ “ข้าวของเรา” ข้าวมีคุณค่ามากมายแต่คนไทยรู้จักข้าวกันน้อยมาก เรื่องราวของข้าวที่น่ารู้ในหนังสือเรื่อง “ข้าวของเรา” จะช่วยให้ผู้อ่านเพิ่มความประทับใจกับ “ข้าว” และเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงคุณประโยชน์ของข้าว โดยเฉพาะข้าวกล้องมากขึ้นเป็นทวีคูณและจะเริ่มเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หันมาบริโภคข้าวกล้องกันมากขึ้น คนทั่วๆ ไปมักมีคำถามเกิดขึ้นในใจหลายอย่างที่เกี่ยวกับข้าว …

หนังสือ สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

ข้าวกับคนในประชาคมอาเซียนมีความผูกพันกันสูงมาก ข้าวอยู่คู่กับภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์นอกจากข้าวจะได้พิสูจน์ภูมิปัญญาของชาวนาอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”  

สารคดีชุดข้าวของพ่อ นำเสนอเรื่องข้าวไทย ผ่านภาพวิดีทัศน์ จำนวน 20 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เป็นอีกหนึ่งสื่อที่ให้ความรู้เรื่องข้าวที่ให้ประโยชน์ แก่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป