HEAD-LOGO-NEW-2.png

ข่าวหน้าแรก

งานแถลงข่าว “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2567”

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าว
“การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

การประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันผลักดันข้าวไทย เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องสำอางชนิดต่างๆ

                         เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้หารือกับ คุณวาทิน วงศ์สุรไกร กรรมการบริหาร บริษัท เนอเชอร์แคร์ จำกัด ร่วมกับนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย คุณลักษณ์สุภา ประภาวัติ และอุปนายกสมาคมฯ อีก 4 ท่าน เพื่อหาแนวทางร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเครื่องสำอางมีมูลค่าสูงขึ้นและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

(จากซ้ายไปขวา) คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส คุณเกษร อุณหโภคา ดร.ธนธรรศ สนธีระ คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
คุณวาทิน วงศ์สุรไกร คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต ดร.สุพัฒน์ เลาระวัตร และ คุณถิร เลาหอยู่นาน

เลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อปรึกษาการดำเนินงานเรื่องชาวนายุคใหม่

                         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ปราชญ์ชาวนาและเกษตรกร จังหวัดสุพรรรบุรี เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อ ปรึกษาการดำเนินงานเรื่องชาวนายุคใหม่ พร้อมขอคำแนะนำในการถวายข้าวสาร โครงการหว่านวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ ทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย โดยผ่านทางมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(จากซ้ายไปขวา) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ และคุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส

(จากซ้ายไปขวา) คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566
เรื่อง “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย”
13 ธันวาคม 2566

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ

“เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ” กลับมาอีกครั้ง

                                               มูลนิธิฯ ได้นำเครื่องประดับ                                                                                        หลังจากได้รับการเรียกร้องจากผู้สนใจ
เมล็ดข้าวขวัญเป็นของขวัญที่ควรค่าแก่การครอบครอง หรือมอบให้บุคคลสำคัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

คลิกที่ภาพ เพื่อสั่งซื้อ

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์
"นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย"

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้สร้างศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย” ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา และข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องนวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ริเริ่มดำเนินงานและนักศึกษาทั่วไป โดยที่ผู้สนใจสามารถส่งคำถามเข้ามาที่มูลนิธิฯ โดยสแกนหรือกด QR Code ด้านล่างนี้

ศูนย์บริการฯ นี้ จะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

เมนูหลัก

ของขวัญข้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top