HEAD-LOGO-NEW-2.png

ข่าวหน้าแรก

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566
เรื่อง “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย”
13 ธันวาคม 2566

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ

“เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ” กลับมาอีกครั้ง

                                               มูลนิธิฯ ได้นำเครื่องประดับ                                                                                        หลังจากได้รับการเรียกร้องจากผู้สนใจ
เมล็ดข้าวขวัญเป็นของขวัญที่ควรค่าแก่การครอบครอง หรือมอบให้บุคคลสำคัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

คลิกที่ภาพ เพื่อสั่งซื้อ

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์
"นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย"

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้สร้างศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย” ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา และข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องนวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ริเริ่มดำเนินงานและนักศึกษาทั่วไป โดยที่ผู้สนใจสามารถส่งคำถามเข้ามาที่มูลนิธิฯ โดยสแกนหรือกด QR Code ด้านล่างนี้

ศูนย์บริการฯ นี้ จะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

เสวนา “แผนที่นำทางข้าวไทย สร้างชีวิต ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” 22 ก.ย. 2566

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ง ประเทศไทย (FoSTAT) จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “แผนที่นำทางข้าวไทย สร้างชีวิต ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 ก.ย. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2566

เมนูหลัก

ของขวัญข้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 • 279051
  Users Today :
  Total Users : 279051
  Views Today :
  Total views : 1119010
  Who's Online :

 • Live visitors
  0
  Visitors Today
  1598250
  Total
  Visitors
  Scroll to Top