ข่าวหน้าแรก

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม เสวนาพิเศษ
"ก้าวไกลด้วยระบบงานวิจัยข้าวไทย สู่การพัฒนาประเทศ"

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม เสวนาพิเศษ
"ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูการส่งออกข้าวไทย"

ขอเชิญชม เสวนาพิเศษ
"ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูการส่งออกข้าวไทย"

Play Video

ขอเชิญชม เสวนาพิเศษ
"ผลงานวิจัยข้าวไทย ตอบโจทย์ชาวนาอย่างไร"

Play Video

เสวนาพิเศษ
ข้าวไทย กับ ความต้องการของตลาดโลก

28 มิถุนายน 2565  10.00-12.00 น.

Play Video

เสวนาพิเศษ คู่แข่งขันข้าวไทย ในเวทีโลก

10 พฤษภาคม 2565   10.00-11.00 น.

ปรับทิศทางนโยบายข้าว ก่อนจะสายเกินแก้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาราคาข้าวไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และมีราคาเฉลี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี การส่งออกลดลง และข้าวไทยเริ่มถดถอย…

เมนูหลัก

ของขวัญข้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top