ข่าวหน้าแรก

ขอประกาศรางวัลของผลงานประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2565

ในการประชุมคุณกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2565
ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน ได้ตัดสินให้รางวัล
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 54 ผลงาน
(36ผลงานจากกลุ่มอุตสาหกรรม และ 16 ผลงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน)

เสวนาพิเศษ ก้าวไกลด้วยระบบงานวิจัยข้าวไทย สู่การพัฒนาประเทศ

18 ตุลาคม 2565

ขอเชิญชม เสวนาพิเศษ
"ก้าวไกลด้วยระบบงานวิจัยข้าวไทย สู่การพัฒนาประเทศ"

Play Video

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม เสวนาพิเศษ
"ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูการส่งออกข้าวไทย"

ขอเชิญชม เสวนาพิเศษ
"ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูการส่งออกข้าวไทย"

Play Video

ขอเชิญชม เสวนาพิเศษ
"ผลงานวิจัยข้าวไทย ตอบโจทย์ชาวนาอย่างไร"

Play Video

เสวนาพิเศษ
ข้าวไทย กับ ความต้องการของตลาดโลก

28 มิถุนายน 2565  10.00-12.00 น.

Play Video

เสวนาพิเศษ คู่แข่งขันข้าวไทย ในเวทีโลก

10 พฤษภาคม 2565   10.00-11.00 น.

ปรับทิศทางนโยบายข้าว ก่อนจะสายเกินแก้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาราคาข้าวไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และมีราคาเฉลี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี การส่งออกลดลง และข้าวไทยเริ่มถดถอย…

เมนูหลัก

ของขวัญข้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top