HEAD-LOGO-NEW-2.png

ข่าวหน้าแรก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 ก.ย. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2566

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์
"นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย"

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยสร้างศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย” ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา และข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องนวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ริเริ่มและนักศึกษา โดยที่ผู้สนใจสามารถส่งคำถามเข้ามาที่มูลนิธิฯ โดยสแกนหรือกด QR Code

การจัดเสวนาพิเศษเรื่องข้าว
"นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย เพื่อการส่งออก"

หากปัจจุบันเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้กรอกชื่อ-นามสกุลเดิม
และนำชื่อ-นามสกุลใหม่ไปกรอกเพิ่มในช่อง "ที่อยู่สำหรับติดต่อทางจดหมาย"
ฟอร์มกรอกข้อมูลช่องทางติดต่อกลับ สำหรับสมาชิกอนุชนชาวนาไทย

เมนูหลัก

ของขวัญข้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top