HEAD-LOGO-NEW-2.png

ข่าวหน้าแรก

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

เข้าเยี่ยมชมบริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด และบริษัท เนอเชอร์แคร์ จำกัด

                         เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ แป้งยา แป้งสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร และเยี่ยมชมบริษัท เนอเชอร์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแป้งเด็กและแป้งเครื่องสำอางจากข้าวไทย

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

ผู้อำนวยการโครงการ RAIN เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิฯ

                         คุณวิลเลียม สปาร์คส์ ผู้อำนวยการ และคุณชญาดา ม่วงโสภา จากองค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการเครือข่ายนวัตกรรมด้านการเกษตรประจำภูมิภาค (USDA-Regional Agriculture Innovation Network – RAIN) หรือโครงการเรน ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้ามาส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ด้านการเกษตรให้กับประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ได้เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานมูลนิธิฯ

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24 มิ.ย. 67

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโยลีข้าวตั้งแต่การผลิตการแปรรูปไปถึงการค้า เพื่อเป็นพื้นฐาน ที่มั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทยให้เข้มแข็งขึ้น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

งานแถลงข่าว “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2567”

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าว
“การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566
เรื่อง “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย”
13 ธันวาคม 2566

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ

“เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ” กลับมาอีกครั้ง

                                               มูลนิธิฯ ได้นำเครื่องประดับ                                                                                        หลังจากได้รับการเรียกร้องจากผู้สนใจ
เมล็ดข้าวขวัญเป็นของขวัญที่ควรค่าแก่การครอบครอง หรือมอบให้บุคคลสำคัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

คลิกที่ภาพ เพื่อสั่งซื้อ

เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิฯ ได้นำเครื่องประดับ
“เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ”
กลับมาอีกครั้ง หลังจากได้รับการเรียกร้อง
จากผู้สนใจ เมล็ดข้าวขวัญเป็นของขวัญที่ควรค่าแก่การครอบครอง หรือมอบให้บุคคลสำคัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันพ่อ,
วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

คลิกที่ภาพ เพื่อสั่งซื้อ

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์
"นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย"

                         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้สร้างศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย” ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา และข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องนวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ริเริ่มดำเนินงานและนักศึกษาทั่วไป โดยที่ผู้สนใจสามารถส่งคำถามเข้ามาที่มูลนิธิฯ โดยสแกนหรือกด QR Code ด้านล่างนี้

ศูนย์บริการฯ นี้ จะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

เมนูหลัก

ของขวัญข้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top