ขอทราบข้อมูล “ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” ของจังหวัดยโสธร

“งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” เป็นประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนลุ่มน้ำซีแห่งบ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ขอทราบข้อมูล เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ข้าวหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ จนได้ลักษณะข้าวที่มีเมล็ดสีม่วงเข้มรูปร่างเมล็ดเรียวยาว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี