แสตมป์ หนึ่งศตวรรษการพัฒนาข้าวไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของสถานีวิจัยข้าวแห่งแรกของไทยซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2459 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าว ตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดิน ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพราะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำเกษตรกร ไปรษณีย์ไทย ได้จัดพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึก เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรัง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยทรงประทับตราที่ระลึกลงบนซองวันแรกจำหน่ายเพื่อเป็นการเปิดตัวตราไปรษณียากรชุดดังกล่าวของสถาบันวิจัยข้าว แสตมป์ชุดนี้เป็นชนิดราคา 3 บาท เต็มแผ่น 10 ดวง 30 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท

ผู้สนใจสามารถหาซื้อแสตมป์ดังกล่าว ได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร  0 2831 3856, 0 2831 3876, 0 2573 5463 หรือทางเฟซบุ๊ก stamp in love และทางไลน์  stampinlove

เว็บไซค์  http://www.thailandpost.com