พิธีเปิดค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง

ดร. ขวัญใจ  โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายกองเอก  เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช    ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง  ปี 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธาน และมีอนุชนเข้าค่ายข้าว จำนวน 20 คนร่วมด้วย

นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ กล่าวเปิดค่ายข้าวอัจฉริยะ ภาคกลาง

ดร. ขวัญใจ  โกเมศ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของค่ายข้าวฯ

นายกองเอก  เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

กล่าวอวยพรแก่อนุชนผู้เข้าร่วมค่ายข้าวฯ

นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

มอบของที่ระลึกแก่ ดร. ขวัญใจ  โกเมศ

ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน