HEAD-LOGO-NEW-2.png
เสวนาข้าวชุดพิเศษ
ก้าวไกลด้วยระบบงานวิจัยข้าวไทยสู่การพัฒนาประเทศ
18 ตค.65
คำถามจากผู้เข้าร่วมรับชม Online

เราเคยตั้งเป้าหมายให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดในโลกไหมครับ

ไม่มีครับ

กลุ่มข้าวที่จะมาแทนข้าวดอกมะลิ105 ตอนนี้เรามีพันธุ์ที่ได้พัฒนาแบบที่ทาง ดร.วัลลภเสนอ มาแล้วครับ แต่มันจะสามารถประสบความสำเร็จแบบ บาสมาติ ได้ไหม ใครจะเป็นแม่งานให้ไปในเส้นทางนั้น

เรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักคือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าของมาตรฐานข้าวหอมมะลิ กำหนดให้มีข้าวเพียง2 สายพันธ์ที่ใช้ชื่อว่าข้าวหอมมะลิได้คือกข.15 และข้าวหอมมะลิ105 จะแก้ก็ต้องแก้ที่มาตรฐานฯนี่ครับ ซึ่งการแก้น่าจะไม่ง่ายเลยครับ

ทำไมภาครัฐจึงไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวของเราและเราจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อจะผลักดันให้เกิดการพัฒนา ให้ได้อย่างจริงจังและเร่งด่วน

ภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องง่ายๆเห็นผลเร็ว เช่นการประกันรายได้หรือโครงการรับจำนำ ได้คะแนนนิยมแน่นอน แต่การพัฒนาพันธุ์ข้าวกินเวลายาวนาน เห็นผลช้าครับ จึงไม่ส่งผลต่อคะแนนนิยม

อะไรกันแน่ที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาพันธุ์ข้าว ของประเทศไทย ทำไมถึงไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การขาดความชัดเจน/การขาดความเข้าใจและความต่อเนื่องของนักการเมืองผู้รับผิดชอบในการทำและกำหนดนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาข้าวน่าจะเป็นอุปสรรคของเราครับ

ความเป็นไปได้ของการพัฒนา และการใช้พันธุ์ข้าวลูกผสมของไทยจำเป็นไหม หรือแค่ต้องบริหารจัดการดูแลในแปลงให้ดีก็เพียงพอ และบาสมาติของอินเดียได้พัฒนามาเป็นพันธุ์ข้าวลูกผสมแล้วใช่ไหมคะ

ข้าวลูกผสมในไทย ต้องมุ่งเน้น คุณภาพให้ได้ระดับข้าวหอมไทยและข้าวขาวดอกมะลิ ซึ่งมีเป็นเรื่องจำเป็นมากค่ะ แต่จาก เชื้อพันธุกรรมของประเทศไทยในด้านผลผลิตสูงยังพัฒนาได้ไม่มาก เมื่อพัฒนาข้าวลูกผสม ก็จะได้ ผลผลิตที่ยังสูงไม่เทียบเท่าของประเทศจีน ถึงจะมีประเทศอื่นๆที่ใช้ข้าวลูกผสม แต่ความแตกต่างของผลผลิตข้าวลูกผสม กับของข้าวสายพันธุ์แท้ที่มีการเขตกรรมดี ก็ยังไม่สูงจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร นี่จึงเป็นสาเหตุที่ เกษตรกร ไม่ลงทุนการใช้ข้าวลูกผสมในการปลูกค่ะ

และเตรียมตัวพบกับเสวนาต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง เพื่อมารู้จักตัวตนของวงการส่งออกข้าวไทย
รู้ว่าตลาดทั่วโลกต้องการอะไร และเรามีข้าวชนิดที่ตลาดต้องการหรือไม่
ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุที่ทำให้การค้าข้าวไทยในตลาดโลกถดถอยลง
นั่นคือประเทศไทยจะมีทางออกหรือไม่อย่างไร?

และเตรียมตัวพบกับเสวนาต่อเนื่อง
อีก 2 ครั้ง เพื่อมารู้จักตัวตน
ของวงการส่งออกข้าวไทย
รู้ว่าตลาดทั่วโลกต้องการอะไร
และเรามีข้าวชนิดที่ตลาดต้องการหรือไม่
ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุ
ที่ทำให้การค้าข้าวไทยในตลาดโลกถดถอยลง
นั่นคือประเทศไทยจะมีทางออกหรือไม่อย่างไร?

Scroll to Top