HEAD-LOGO-NEW-2.png

หนังสือข้าว

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์หนังสือข้าวขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวที่สาธารณชนควรรู้ และสามารถจำหน่ายได้ในราคาย่อมเยา เหมาะแก่การให้เป็นของขวัญแก่ผู้ใหญ่ ญาติพี่น้อง ลูกหลานและมิตรสหาย ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
ข้าวกับประชาคมอาเซียนมีความผูกพันกันอย่างมาก ข้าวอยู่คู่กับภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากข้าวจะได้พิสูจน์ภูมิปัญญาของคนประเทศอาเซียนในการสร้างนาข้าวให้เป็นภูมิทัศน์อันงดงามด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้ และกระบวนการอันชาญฉลาดแล้ว ข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวนาอาเซียนรังสรรค์ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะและอาหารได้อย่างหลากหลายวิธีโดยมีข้าวเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรวมเรียกว่า “วัฒนธรรมข้าว” ได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านทำความรู้จักกับวัฒนธรรมข้าวอันเป็นเอกลักษณ์ของประชาคมอาเซียนผ่านทางภาพถ่ายซึ่งได้คัดสรรมาจากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติเมื่อปี 2558 และจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในประเทศอาเซียน
หนังสือมีขนาด 23.0 x 27.5 ซม. 168 หน้า และ 259 ภาพ พิมพ์สีสดสวยงดงาม คำบรรยายภาพมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะแก่การให้เป็นของขวัญแก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ราคาพิเศษเล่มละ 199 บาท
กดที่ภาพเพื่อรับชมตัวอย่างภาพ 21 ภาพ
2. หนังสือ “ข้าวของเรา”
หนังสือเรื่อง “ข้าวของเรา” ให้คำตอบเรื่องข้าวแก่ผู้บริโภคข้าวในแบบคนกินข้าวธรรมดา ๆ ที่บางครั้งมีคำถามเกิดขึ้นในใจหลายอย่างเกี่ยวกับข้าว เช่น จะเลือกซื้อข้าวแบบไหนดี คนเราควรกินข้าวมากน้อยแค่ไหน หุงข้าวกล้องอย่างไรให้อร่อย และอื่น ๆ อีกมาก นอกจากนั้นยังมีเมนูอาหารที่ทำจากข้าวแถมพกมาให้รู้สึกอยากกินข้าวมากขึ้นอีกด้วย มีหลายบทที่น่าสนใจมาก เช่น • กินข้าวรักษามะเร็ง • อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว • เลือกซื้อข้าว • งามตามธรรมชาติด้วยข้าว
หนังสือมีขนาด 20 x 20 ซม. 109 หน้า ราคาพิเศษเล่มละ 30 บาท
• กินข้าวรักษามะเร็ง
• เลือกซื้อข้าว
• อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว
• งามตามธรรมชาติด้วยข้าว
หนังสือมีขนาด 20 x 20 ซม. 109 หน้า ราคาพิเศษเล่มละ 30 บาท
3. หนังสือ “84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ”
“คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวขาวมากกว่าข้าวกล้อง ทั้ง ๆ ที่ข้าวกล้องให้คุณค่าอาหารสูงกว่าข้าวขาวมาก”
“ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้ เป็นข้าวที่มีประโยชน์ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกัน
เพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจน ข้าวกล้องมีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง
ข้าวขาวเม็ดสวย แต่เขาเอาของดีออกไปหมดแล้ว มีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้อง
เรากินข้าวกล้องทุกวัน เรานี่ก็คนจน...”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ให้ไว้ เมื่อ 18 พ.ย. 2541
หนังสือ “84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ” รวบรวมสูตรอาหารที่มีข้าวกล้องเป็นส่วนผสมหลักจากเชฟมืออาชีพ 84 ท่าน มาจากร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ สูตรอาหารข้าวกล้องประกอบด้วย อาหารจานเดียว อาหารว่าง และอาหารหวาน ซึ่งล้วนเป็นสูตรอาหารที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายทั้งแบบไทยและสากล สูตรอาหารมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ แก่ชาวต่างประเทศได้อย่างดี
หนังสือมีขนาด 19 x 19 ซม. 196 หน้า ราคาพิเศษเล่มละ 70 บาท
ใบสั่งซื้อ หนังสือข้าว 3 เล่ม

ขอสั่งซื้อหนังสือ ตามจำนวนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1) สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน The Colors of ASEAN Rice Culture (168 p.)    ราคาเล่มละ 199 บาท

เล่ม
บาท

2) ข้าวของเรา (109 p.)   ราคาเล่มละ 30 บาท

เล่ม
บาท

3) 84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ (196 p.)   ราคาเล่มละ 70 บาท

เล่ม
บาท
บาท

รายได้สมทบกองทุนพระราชทานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Scroll to Top