จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

1. ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สีน้ำมัน ภาพคัดลอกจากฝีพระหัตถ์)
“ชาวนา”
สีน้ำมัน
“วิวอำเภอนาแก นครพนม”
สีน้ำมัน
“สาวน้อยในไร่อ้อย”
สีน้ำมัน
Scroll to Top