พิธีประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2020 จัดขึ้นเมื่อ 17 กันยายน 2020 ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 11 องค์กรใหญ่ของประเทศ
Scroll to Top