HEAD-LOGO-NEW-2.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับทิศทางนโยบายข้าว ก่อนจะสายเกินแก้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาราคาข้าวไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และมีราคาเฉลี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี การส่งออกลดลง และข้าวไทยเริ่มถดถอย…

Scroll to Top