พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลทั้ง 5 ผลงาน
Scroll to Top