ชาวนาเข้าเฝ้าถวายข้าวสาร

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ชาวนาเขตหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และภรรยานางใกล้รุ่ง สังข์วรรณะ เข้าเฝ้าฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา นายสุกรรณ์ประสงค์จะถวายข้าวสารจำนวน 2 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสารขาวดอกมะลิ 105 ปลูกในเขตหนองหญ้าไซ จำนวน 1 ตัน และข้าวหอมสุพรรณ ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวแสงสามารถปลูกในฤดูนาปรังได้อีก 1 ตัน แด่พระองค์ท่าน เป็นประจำทุกปีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
Scroll to Top